ระบบดูเกรดออนไลน์ภาคเรียนที่2/2562

คำชี้แจงในการใช้งานระบบดูเกรดออนไลน์– กรอกรหัสนักเรียน 4 หลักสุดท้าย (ไม่ต้องกรอก 0 ข้างหน้า) – กรอกรหัสผ่านเป็นรหัสประจำตัวประชาชนของนักเรียน แล้วคลิก login เพื่อเข้าสู่ระบบดูเกรดออนไลน์ คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ดูเกรด

sivarak

March 16, 2020
1 2 3 4