ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2565

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2565

  • ม.ต้น: สอบวันที่ 20 และ 22 กรกฎาคม 2565
  • ม.ปลาย : สอบวันที่ 19 และ 21 กรกฎาคม 2565
ตารางสอบระดับชั้น ม.ต้น
ตารางสอบระดับชั้น ม.ปลาย