การอบรมทางไกลโครงการลูกเสือต้านยาเสพติดพัฒนานักเรียนแกนนำในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและทักษะชีวิตเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

การอบรมทางไกลโครงการลูกเสือต้านยาเสพติดพัฒนานักเรียนแกนนำในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและทักษะชีวิตเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

sivarak

August 9, 2021

ทัศนศึกษา ภาคเรียนที่ 2/63

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา จัดกิจกรรมทัศนศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ณ ศูนย์การเรียนรู้ทองบางสะพาน “บ้านทองเม็ด” และศูนย์การเรียนรู้ กฝผ. ทับสะแก ในวันที่ 13, 26 มีนาคม 2564

sivarak

April 5, 2021
1 2 3