ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง เป็นครูผู้ฝึกสอนกลุ่มวิชาอุตสาหกรรมศิลป์

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง เป็นครูผู้ฝึกสอนกลุ่มวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 – 30 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 8:30 -16:30 น.ณ อาคาร 1 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนชัยเกษมวิทยา

sivarak

April 23, 2021

ทัศนศึกษา ภาคเรียนที่ 2/63

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา จัดกิจกรรมทัศนศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ณ ศูนย์การเรียนรู้ทองบางสะพาน “บ้านทองเม็ด” และศูนย์การเรียนรู้ กฝผ. ทับสะแก ในวันที่ 13, 26 มีนาคม 2564

sivarak

April 5, 2021

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้นม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้น ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา ตั้งแต่วันที่ 24-28 เมษายน 2564 มี 2 ช่องทางการรับสมัครดังนี้ 1)รับสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ✍️ เอกสารประกอบการสมัครให้นำมาวันมอบตัว 2) รับสมัคร ณ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา ตั้งแต่ 24-28 เมษายน 2564✍️ หลักฐานการสมัครเรียน รูปถ่าย (ชุดนักเรียน) 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป สำเนาบัตรประชาชน นักเรียน, บิดา, มารดา,ผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน, บิดา, มารดา, ผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด หนังสือรับรองหรือเอกสารแสดงผลการเรียน (ปพ.1) จำนวน 1 ฉบับ หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) […]

sivarak

March 5, 2021

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 203/27 ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนชัยเกษมวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 203/27 ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ

sivarak

December 16, 2020
1 2 3 5