กำหนดเชิญผู้ปกครองมาลงนามเรื่องฉีดวัคซีนให้เด็กนักเรียน

วันที่ 22 ก.ย. 64 นี้ โรงเรียนกำหนดเชิญผู้ปกครองมาลงนามเรื่องฉีดวัคซีนให้เด็กนักเรียน โดยกำหนดจุดนัดหมาย 3 จุด และนัดหมายตามเวลาในตารางที่แนบมานี้ เบื้องต้นขอให้ผู้ปกครองตรวจดูจากตารางว่าโรงเรียนนัดหมายกลุ่มของท่านเวลาเท่าใด และสถานที่ใด ขอให้มาตามเวลาที่กำหนดเพื่อลดความแออัด ผู้ปกครองที่มาลงนาม ขอให้เป็นผู้ปกครองตัวจริงเท่านั้น ให้ผู้ปกครองศึกษาเอกสารที่ส่งแนบมาพร้อมกันนี้ว่าต้องกรอกข้อมูลอะไรบ้าง และเตรียมข้อมูลมาให้พร้อมเพื่อใช้เวลาให้น้อยที่สุด ขอให้ผู้ปกครองปฏิบัติตามมาตรการลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดอย่างเคร่งครัด – สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา นำปากกาส่วนตัวมาเองทุกคน วัดอุณหภูมิ ล้างมือ เว้นระยะห่าง เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เดินทางกลับทันที– หากผู้ปกครองท่านใดไม่สะดวกตามเวลาที่กำหนดขอให้นัดหมายกับครูที่ปรึกษาก่อน ซึ่งการลงนามนี้โรงเรียนต้องดำเนินการโดยเร็วที่สุดเพื่อนำข้อมูลให้สาธารณสุขวางแผนการฉีดวัคซีนต่อไป

sivarak

September 21, 2021

การอบรมทางไกลโครงการลูกเสือต้านยาเสพติดพัฒนานักเรียนแกนนำในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและทักษะชีวิตเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

การอบรมทางไกลโครงการลูกเสือต้านยาเสพติดพัฒนานักเรียนแกนนำในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและทักษะชีวิตเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

sivarak

August 9, 2021

ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๔ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

sivarak

July 24, 2021
1 2 3 6