ฝ่ายวิชาการ

แบบรายงานการสอนออนไลน์ (รายคาบ) ระหว่างวันที่ 5 – 29 มกราคม 2564

(คุณครูรายงานการสอนออนไลน์ผ่านลิงก์นี้ได้เลยนะครับ)

https://forms.gle/S5FU1zkBxehPR4vM9

รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2563 (update 29 ธ.ค. 2563)

งานวัดผล

แบบบันทึกผลการเรียน ประจำรายวิชา (ปพ.5) (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563)