ระบบดูเกรดออนไลน์ภาคเรียนที่ 1/2566

คำชี้แจงในการใช้งานระบบดูเกรดออนไลน์
USERNAME = กรอกรหัสนักเรียน
PASSWORD = กรอกรหัสผ่านเป็นรหัสประจำตัวประชาชนของนักเรียน แล้วคลิก login เพื่อเข้าสู่ระบบดูเกรดออนไลน์

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ดูเกรด