ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มไทยมีงานทำ

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางหางานและหลักสูตรฝึกอบรม เป็นพื้นที่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงตำแหน่งงานที่สนใจตาม ความสามารถ และหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความสามารถและเพิ่มโอกาสการมีงานทำ

สามารถดูรายละเอียดและติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://smartjob.doe.go.th