ร่วมงาน “Clean Energy Teacher for Change” ครูพลังงานสะอาดเพื่อการเปลี่ยนแปลง มหกรรมสื่อการสอนเรื่องพลังงาน

ครูศิวะรักษ์ จิตอุทัศน์ และครูอัยลัดดา ตองอ่อน ได้เผยแพร่และสาธิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ด้านพลังงานที่คิดค้นขึ้นในโครงการให้แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ และร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนและกระบวนการถอดการเรียนรู้ครูผู้เข้าร่วมอบรมในงาน “Clean Energy Teacher for Change” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา