กิจกรรมทดสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565

นางสาวมัฑนีย์ ศรีนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมทดสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนชัยเกษมวิทยา (ดูภาพเพิ่มเติม)