ทัศนศึกษา ภาคเรียนที่ 2/63

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา จัดกิจกรรมทัศนศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ณ ศูนย์การเรียนรู้ทองบางสะพาน “บ้านทองเม็ด” และศูนย์การเรียนรู้ กฝผ. ทับสะแก ในวันที่ 13, 26 มีนาคม 2564