รายละเอียดการมอบตัวนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม. 4 ปีการศึกษา 2563

 • กำหนดวันมอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 12 มิ.ย. 2563
 • กำหนดวันมอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนย้าย ในวันเสาร์ที่ 13 มิ.ย. 2563

โดยมีค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนใหม่ (1,800 บาท) ดังนี้

 1. เงินบริจาคค่าจ้างครูต่างชาติ จำนวน 650 บาท
 2. เงินประกันอุบัติเหตุต่อปี จำนวน 200 บาท
 3. เงินบำรุงสมาชิกชมรมผู้ปกครอง จำนวน 120 บาท (ผู้ปกครองที่เป็นสมาชิกเก่า 100 บาท)
 4. ค่ากระเป๋า จำนวน 250 บาท
 5. ค่าชุดวิถีพุทธ จำนวน 380 บาท
 6. ชุดพละ ม.ต้นสีชมพู/ ม.ปลายสีม่วง (ทางโรงเรียนแจกฟรีสำหรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4)
 7. ค่าเสื้อกีฬาสี จำนวน 200 บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: 095-2538442 ครูวิลาวัลย์, 086-1146683 ครูนรินทรา, 086-4786523 เบอร์โรงเรียน

Facebook: งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนชัยเกษมวิทยา

รายการรับเงิน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี และการปฏิบัติสำหรับผู้ปกครอง

 • ค่าเสื้อผ้า
  • ม.ต้น จำนวน 450 บาท
  • ม.ปลาย จำนวน 500 บาท
   ** ให้ผู้ปกครองนำใบเสร็จค่าเสื้อผ้า มารับเงินเรียนฟรีในวันประชุมผู้ปกครอง
 • ค่าอุปกรณ์การเรียน
  • ม.ต้น จำนวน 210 บาท
  • ม.ปลาย จำนวน 230 บาท
   ** ค่าอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนจะดำเนินการแจกสมุดและเครื่องเขียนตามจำนวนเงินให้กับนักเรียนในวันเปิดภาคเรียน