ประกาศรายชื่อนักเรียนให้มายืนยันสิทธิ์และมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้นม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2563 และเลื่อนวันมอบตัวนักเรียน

ประกาศโรงเรียนชัยเกษมวิทยา

เรื่องประกาศรายชื่อนักเรียนให้มายืนยันสิทธิ์และมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
และนักเรียนย้ายเข้าเป็นนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2563

** ทางโรงเรียนขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังประกาศ เข้าไปกรอกยืนยันสิทธิ์การมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนใหม่ ภายในวันที่ 12 พ.ค. 2563 ผ่านทาง link ด้านล่าง หรือ สแกน QR code เพื่อกรอกข้อมูลออนไลน์ให้ครบถ้วนได้ที่ https://forms.gle/Y8Lupx3wngK4FSve6

// สามารถตรวจสอบรายชื่อการยืนยันสิทธิ์มอบตัวได้ที่ link ด้านล่าง


 • กำหนดวันมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 12-13 มิ.ย. 2563
 • กำหนดวันมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนที่ย้ายเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.2,3,5 และ 6 ในวันที่ 14-15 มิ.ย 2563
  (อ้างอิงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ)

โดยมีค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนใหม่ดังนี้

 1. เงินบริจาคค่าจ้างครูต่างชาติ จำนวน 650 บาท
 2. เงินประกันอุบัติเหตุต่อปี จำนวน 200 บาท
 3. เงินบำรุงสมาชิกชมรมผู้ปกครอง จำนวน 120 บาท (ผู้ปกครองที่เป็นสมาชิกเก่า 100 บาท)
 4. ค่ากระเป๋า จำนวน 250 บาท
 5. ค่าชุดวิถีพุทธ จำนวน 380 บาท
 6. ชุดพละ ม.ต้นสีชมพู/ ม.ปลายสีม่วง (ทางโรงเรียนแจกฟรีสำหรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4)
 7. ค่าเสื้อกีฬาสี จำนวน 200 บาท

** ให้ชำระเงินในวันมอบตัวนักเรียนใหม่ ณ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ 086-4786523, 086-1146683