รับสมัครนักเรียนชั้นม.1, ม.4 ใหม่ ผ่านช่องทางออนไลน์ และชี้แจงรายละเอียดการมอบตัวนักเรียนใหม่

ทางโรงเรียนชัยเกษมวิทยา เปิดให้นักเรียนยื่นความจำนงสมัครเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ผ่านทาง link ด้านล่าง หรือ สแกน QR code เพื่อกรอกข้อมูลออนไลน์ให้ครบถ้วนยื่นความจำนงได้ที่ https://forms.gle/vZxGo9mTeRpLzsFM8

** โดยทางโรงเรียนจะประกาศรายชื่อนักเรียน เพื่อมามอบตัวเข้าเป็นนักเรียนใหม่ที่โรงเรียนต่อไป

  • กำหนดวันมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 12-13 มิ.ย. 2563
  • กำหนดวันมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 14-15 มิ.ย 2563

โดยมีค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนใหม่ดังนี้

  1. เงินบริจาคค่าจ้างครูต่างชาติ จำนวน 650 บาท
  2. เงินประกันอุบัติเหตุต่อปี จำนวน 200 บาท
  3. เงินบำรุงสมาชิกชมรมผู้ปกครอง จำนวน 120 บาท (ผู้ปกครองที่เป็นสมาชิกเก่า 100 บาท)
  4. ค่ากระเป๋า จำนวน 250 บาท
  5. ค่าชุดวิถีพุทธ จำนวน 380 บาท
  6. ชุดพละ ม.ต้นสีชมพู/ ม.ปลายสีม่วง (ทางโรงเรียนแจกฟรีสำหรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4)
  7. ค่าเสื้อกีฬาสี จำนวน 200 บาท