สมัครเข้าร่วมแข่งขันชัยเกษมวิชาการ ๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เกณฑ์การแข่งขัน