แสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นม.3 และ ม.6 สำเร็จการศึกษา

โรงเรียนชัยเกษมวิทยาร่วมยินดีและจัดพิธีมอบวุฒิการศึกษาให้กับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566