ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา

  • สายการเรียน วิทย์-คณิต
  • สายการเรียน ศิลป์-สังคม
  • สายการเรียน ศิลป์-เทคโนโลยี

++ เสริมทักษะภาษาจีนทุกระดับชั้น ++

✳️ สมัครออนไลน์ : https://forms.gle/miHoVLZKQHLTaray8

✅ สมัครด้วยตนเอง วันที่ 11 – 15 มีนาคม 2566 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

✅ มอบตัว วันที่ 29-30 มีนาคม 2566


📌เอกสารการสมัคร

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(นักเรียน)
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน(นักเรียน)
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(มารดา)
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(บิดา)
  5. ปพ.1(ตัวจริง) และสำเนา 2 ชุด
  6. รูปถ่าย 1.5 นิ้ว

📍เอกสาร ข้อ 1.- 6. อย่างละ 2 ชุด

☘️ติดต่อสอบถามได้ที่ 064-319-6293, 063-516-0474