โรงเรียนชัยเกษมวิทยา มีผลการประเมินองค์กร ระดับคุณธรรมต้นแบบ

 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา มีผลการประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับคุณธรรมต้นแบบ
มอบโดย : คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ