โรงเรียนชัยเกษมวิทยาขอแสดงความยินดี

นายพิชิตชัย แจ่มจำรัส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 ได้รับคัดเลือกเป็นนิสิตโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 39 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีพุทธศักราช 2567