มอบเกียรติบัตรให้นักเรียน “กิจกรรมบริษัทสร้างการดี กิจกรรมภาพยนต์สั้น ต่อต้านการทุจริต กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง”

ผอ.วัชรินทร์ บัวด้วง มอบเกียรติบัตรให้นักเรียน “กิจกรรมบริษัทสร้างการดี กิจกรรมภาพยนต์สั้น ต่อต้านการทุจริต กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมทั้งให้โอวาท กล่าวแสดงความยินดีและอวยพรปีใหม่
ให้กับเด็กๆ ทุกคน