ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง เป็นครูผู้ฝึกสอนกลุ่มวิชาอุตสาหกรรมศิลป์

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง เป็นครูผู้ฝึกสอนกลุ่มวิชาอุตสาหกรรมศิลป์

สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 – 30 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 8:30 -16:30 น.
ณ อาคาร 1 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนชัยเกษมวิทยา