ประชาสัมพันธ์ช่องสัญญาณ DLTV เพื่อการเรียนรู้ และช่องสัญญาณทีวีดิจิตอลสำหรับการเรียนการสอนทางไกล

1. ถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ https://www.dltv.ac.th/home

2. ผ่านระบบทีวีดิจิตอล 15  ช่องสัญญาณทีวีดิจิตอลสำหรับการเรียนการสอนทางไกล  โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการสอน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://dltv.ac.th/schedules

ที่มา: https://www.kruupdate.com/25953/