ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 203/27 ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนชัยเกษมวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 203/27 ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ

sivarak

December 16, 2020