รับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสอนคหกรรม จำนวน 1 อัตรา

ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องธุรการ โรงเรียน ชัยเกษมวิทยา อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
ตั้งแต่วันที่ ๙–๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐–๑๖.๐๐ น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ๐๘๖-๔๗๘๖๕๒๓ ,๐๖๒-๔๑๖๕๙๓๙ (ครูพรสรวง สังขฤทธิ์ กลุ่มอำนวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา)

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง