ทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนชัยเกษมวิทยาจัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ในวันวันอาทิตย์ ที่ 12 มกราคม 2563 ที่ผ่านมาในหัวข้อ “ชมพิพิธภัณฑ์โบราณอุทยาน ร.๒ สืบสานศิลปวัฒนธรรมการแสดงหนังใหญ่